AUKA RØYND/ De Utvalgte

Arrangementsinformasjon
Default file 1501060062

- Work-in-progress med De Utvalgte i skogen på Fredensborg ! 

 

Ved demninga i eit dalsøkk 20 km frå  kommunesentrum i Fjaler vert det arbeidd med nattlege utgravingar. Kven er desse menneska som grev? Kva er det dei leitar etter? Finn dei noko? 

 

O: Det jeg syns er utrolig, er at dette blir funnet nesten rett under overflaten. Og hvorfor på akkurat dette stedet, og ikke der borte, hvor geitene vandrer? Hva driver deg?


 Y: Vel,  historie gikk ikke dypt nok for meg. -Så jeg ville se lenger bakover i tid, og finne ut hva det egentlig er som gjør oss menneskelige. Vi er en veldig unik art, og jeg ville finne roten til alt dette, og se dypt bak i tid, hva som ligger til grunn for prosessene. 

 

Under Teaterfestivalen i Fjaler startar kompaniet De Utvalgte sitt neste fleirårige prosjekt med utvikling og visning av ein work-in-progress i skogen på Fredensborg. De Utvalgte er eit av dei fremste, norske scenekunstkompania. Deira arbeider bevegar seg  i grenselandet mellom teater, billedkunst og performance. Dei skapar eit særegent og mangefassetert uttrykk gjennom sammenstillinga av eigenproduserte verkemiddel som video, tekst, lyd og musikk.


Medvirkende: Kari Holtan, Anne Holtan,  Torbjørn Davidsen,  Boya Bøckman,  Jonas Hestvik Dahl,  Marius Kolbenstvedt,  Pelle Ask, Nils med skills -Nils Bjelland Grøndahl, Zett Davidsen,  Eirik Raude, Fredrik Floen, John Birger Wormdahl, Morten Kippe. Arbeidet er støtta av Norsk Kulturråd.