AUKA RØYND/ De Utvalgte

Arrangementsinformasjon
Default file 1501060062

- Work-in-progress med De Utvalgte i skogen på Fredensborg ! 

 

Ved demninga i eit dalsøkk 20 km frå  kommunesentrum i Fjaler vert det arbeidd med nattlege utgravingar. Kven er desse menneska som grev? Kva er det dei leitar etter? Finn dei noko? 

 

O: Det jeg syns er utrolig, er at dette blir funnet nesten rett under overflaten. Og hvorfor på akkurat dette stedet, og ikke der borte, hvor geitene vandrer? Hva driver deg?


 Y: Vel,  historie gikk ikke dypt nok for meg. -Så jeg ville se dypt bakover, men også fremover i tid, og finne ut hva det egentlig er som gjør oss menneskelige. Vi er en veldig unik art, og jeg ville finne roten til alt dette,  hva som ligger til grunn for prosessene.

Under Teaterfestivalen i Fjaler startar kompaniet De Utvalgte sitt neste fleirårige prosjekt med utvikling og visning av ein work-in-progress i skogen på Fredensborg. De Utvalgte er eit av dei fremste, norske scenekunstkompania. Deira arbeider bevegar seg  i grenselandet mellom teater, billedkunst og performance. Dei skapar eit særegent og mangefassetert uttrykk gjennom sammenstillinga av eigenproduserte verkemiddel som video, tekst, lyd og musikk.


Medvirkende: Kari Holtan, Anne Holtan,  Torbjørn Davidsen,  Boya Bøckman,  Jonas Hestvik Dahl,  Marius Kolbenstvedt,  Pelle Ask, Nils med skills -Nils Bjelland Grøndahl, Zett Davidsen,  Eirik Raude, Fredrik Floen, John Birger Wormdahl, Morten Kippe. Arbeidet er støtta av Norsk Kulturråd. Co- produsent Black Box Teater og BIT Teatergarasjen.