Festivalpass Teaterfestivalen i Fjaler 2017

EVENT INFORMATION
Default file 1500905759

Med festivalpass kan du kjøpe billige billettar til alle framsyningane på teaterfestivalen. Skal du sjå meir enn to framsyningar på festivalen, lønner det seg å kjøpe festivalpass ! 

Restrictions

Gå til festivalkontoret og bytt passet i eit armband. Festivalkontoret er ope frå torsdag ettermiddag i festivalveka.

Waiver

Det er ikkje mogeleg å byte eller få refundert selde festivalpass.